Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

 1. Uvodne določbe
  Ti pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti ponudnika storitev, SGeek, in naročnikov (strank). Pogoji veljajo za vse storitve, ki jih nudi SGeek, razen če je v posameznem primeru izrecno drugače dogovorjeno.
 2. Izdelava spletnih strani in spletnih trgovin
  2.1. SGeek bo izvedel izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin v skladu z dogovorjenimi specifikacijami in roki.
  2.2. Naročnik je dolžan zagotoviti vse potrebne materiale in informacije pravočasno, da omogoči nemoteno izvedbo projekta.
  2.3. Po zaključku projekta naročnik potrdi dokončno izvedbo. Vse morebitne popravke in spremembe po potrditvi se zaračunavajo dodatno.
 3. Urejanje GDPR poslovanja
  3.1. SGeek zagotavlja svetovanje in podporo pri urejanju GDPR poslovanja.
  3.2. SGeek ni odgovoren za morebitne kazni ali sankcije, ki bi jih naročnik lahko prejel zaradi neupoštevanja GDPR predpisov, če je bil svetovalni proces izveden v skladu z veljavno zakonodajo in predpisanimi smernicami.
 4. Pogoji za ostale storitve
  4.1. SGeek nudi različne dodatne storitve, kot so optimizacija spletnih strani, digitalni marketing, grafično oblikovanje ipd.
  4.2. Vsaka storitev se izvaja v skladu s specifičnimi dogovori in potrebami naročnika.
  4.3. Naročnik je dolžan zagotoviti vse potrebne informacije in sodelovanje za uspešno izvedbo storitve.
 5. Vzdrževanje in gostovanje
  5.1. Plačilo za gostovanje in vzdrževanje se izvršuje letno, za obdobje enega leta naprej.
  5.2. V kolikor želite prekiniti sodelovanje, je potrebno poslati obvestilo na elektronski naslov info@sgeek.si vsaj 3 mesece pred iztekom trenutnega obdobja.
  5.3. Letno vzdrževanje zajema tedensko posodabljanje vtičnikov in tem. V kolikor pride do tehničnih napak zaradi posodabljanja, se te napake uredijo brezplačno. Vse napake, ki nastanejo zaradi posodabljanja, uredimo v roku 24 ur od prijave napake. Stranke prejmejo letno poročilo o opravljenem vzdrževanju.
 6. Končne določbe
  6.1. Vse spore, ki bi nastali iz naslova teh pogojev poslovanja, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
  6.2. Ti pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani SGeek in veljajo do preklica ali spremembe.

V Slovenj Gradcu, 05.01.2024