Napake pri grafičnem oblikovanju spletne strani preprečujejo doseganje boljših rezultatov.
Katere so tipične napake, ki jih naredimo pri oblikovanju.