TAG ARCHIVE
marketing
Pisanje vsebin, ki prodajajo

Pisanje vsebin, ki prodajajo

Model AIDA je akronim – pomeni pozornost, zanimanje, želja in akcija. Je model, ki se uporablja v trženju in opisuje korake, skozi katere gre kupec v procesu nakupa izdelka. Model AIDA je v uporabi od poznega 19. stoletja.