Storitev

Urejanje GDPR poslovanja

Uredba GDPR govori o varovanju OSEBNIH, ki jih imamo in zbiramo. Zahteve GDPR veljajo tako za velika, kot tudi za mala podjetja, samostojne podjetnike, ustanove, organizacije, klube, društva, itd., s ciljem zagotoviti večji nadzor nad osebnimi podatki posameznikov v Evropski Uniji (EU). Enotna pravila za varstvo podatkov tako zavezujejo vse organizacije, ki poslujejo v EU.

Podjetja potrebujejo sprejeti odgovornost za varstvo osebnih podatkov svojih strank.

Velika večina anketirancev (87 %) je tudi dejala, da s podjetjem ne bi poslovala, če bi se pojavili pomisleki glede njegovih varnostnih praks na področju varovanja osebnih podatkov. Le nekaj manj, natančneje 81 % pa jih je dejalo, da bodo prenehali poslovati s podjetjem, ki bo brez njihovega privoljenja posredovalo občutljive podatke drugim podjetjem.

Za koga veljajo zahteve GDPR in ZVOP-2?

Zahteve GDPR veljajo tako za velika, kot tudi za mala podjetja, samostojne podjetnike, ustanove, organizacije, klube, društva, itd., upoštevati pa jih je potrebno od začetka uporabe, tj. 25. maja 2018. Veljati je sicer začela že 24. maja 2016

Kaj so osebni podatki?

Ime in priimek
Naslov
Lokacija
Spletni identifikator (IP računalnika)
Podatki o zdravju
Prihodki
Profil na socialnem omrežju
In drugi

Kaj je privolitev?

Uredba pravi: (32 člen) Privolitev mora biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik prostovoljno,  specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih  podatkov.

Če mi stranka pošlje povpraševanje na e-naslov, ali ga lahko shranim in jo kontaktiram tudi kasneje?

Seveda, vendar je ta e-naslov namenjen le za komunikacijo glede informacij, ki jih je želela stranka. Tega naslova ne smete posredovati za namene pošiljanja e-novic (newsletter). 

Kako poteka postopek uskladitve GDPR ?

Analiza

Priprava

Umestitev

Ukrepanje

Analiza GDPR

1

Analiza

Najprej pregledamo vaše poslovanja. Najprej ugotovimo katere osebne podatke zbirate? S kakšnim namenom jih zbiramo? Kje in kako jih shranjujemo? Kako dolgo shranjujemo podatke? …

Priprava GDPR

2

Priprava

Glede na zbrane podatke vam pripravimo dokumente, evidence, pravilnike in navodila s katerim uredimo vaše poslovanje, da je po smernicah GDPR. 

umestitev GDPR

3

Umestitev

Dokumente, pravilnike, evidence in navodila skupaj pregledamo, svetujemo kako to umestiti  v svoj vsakodnevni delavnik. Kako spoštovati osebne podatke strank in s tem GDPR uredbo.

Umestitev GDPR

4

Ukrepanje

Varstvo osebnih podatkov je stalen in živ proces. Popravimo posledice dosedanjih neskladnosti. Zelo pomembno! Z vsemi ugotovitvami in ukrepi, seznanimo vse zaposlene. Varstvo osebnih podatkov ni naloga in obveza le ene osebe v podjetju. Vsi zaposleni se morajo zavedati pomena varovanja osebnih podatkov, ter pravil in ukrepov, ki jih morajo spoštovati, da bodo lahko te podatke varovali.